Sáng ngày 06/08/2016 (nhằm ngày 04/07/ Bính Thân). Ni Trưởng: Thích Nữ Như Thiện, trụ trì Chùa Bửu Sơn ( xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Trai Đàn Chẩn Tế Bạt Độ, nhân dịp Đại Lễ Vu lan Báo Hiếu & Tri Ân PL: 2560 - DL: 2016.

Buổi lễ chẩn tế được tổ chức nhằm góp phần cầu nguyện quốc thái dân an, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và âm siêu dương thới và cầu siêu bạt độ cửu huyền thất tổ, nội ngoại tông thân, đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, cập tứ sanh lục đạo, tam thế oan gia, cửu thù chấp đối, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn, độ hà trầm nịch thủy nạn phiêu linh, liên táng trùng tang oan hồn yểu tử, sản nạn thai nhi được nương nhờ Phật lực và sự chú nguyện của chư tăng được vãng sanh tịnh độ.

Buổi lễ do TT. Thích Thiện Thành, UV Ban Trị Sự, phó ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Kiên Giang, trụ trì Chùa Bửu Kim là đương vi sám chủ trai đàn. 

Một số ảnh lễ bạch Phật cúng ngọ và chẩn tế:

Tin, ảnh: Diệu Thanh