Chùa Bửu Kim trao tặng cho học sinh nghèo hiếu học chuẩn bị tựu trường năm học mới 2016 - 2017