Đoàn từ thiện chùa Bửu Kim tặng quà trẻ mồ côi Tịnh thất Bồng Lai (Vũng Tàu) năm 2010.