GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

CHÙA BỬU KIM

THƯ CHÚC TẾT

Nhân dịp mừng Xuân Canh Tý - 2020 Chùa Bửu Kim gửi lời kính chúc đến Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Chư Đại Đức Tăng Ni, quí cơ quan, ban ngành, đoàn thể;  quí thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, chúng ta cùng nhau chúc nguyện phong đều vũ thuận, quốc thái dân an, gia gia vô cẩn chi ưu, xứ xứ hưởng thái bình chi lạc.

Kính chúc chư Tôn Đức giáo phẩm, chư Đại Đức Tăng ni, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, vô lượng an lạc, Thành tựu Phật sự.

Kính chúc quí cơ quan, ban ngành, đoàn thể, quí thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, thân tâm thường lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, kiết tường như ý!

Nam Mô Tăng Phước Thọ Bồ-tát Ma Ha Tát.

   TRỤ TRÌ CHÙA BỬU KIM              

Thượng Tọa: THÍCH THIỆN THÀNH

 Tin,ảnh: Diệu Thanh